m.me/100347211451216
Co je nového ve světě daní z příjmů a co se ještě chystá

Co je nového ve světě daní z příjmů a co se ještě chystá

5. července

Také letos a příští rok vstupují v platnost změny v daních. Některé z nich se vás mohou týkat. Jaké novinky již vstoupily v platnost? A na které se již brzy připravit?

Mění se výše daňového zvýhodnění na děti, a to pozitivním směrem. Zároveň si také OSVČ využívající paušál budou moci sáhnout na daňové slevy na manželku a děti. Daňový bonus se na druhou stranu dočká určitého omezení. Prodáváte-li nemovitost, budete naopak za určitých okolností od daně osvobozeni. Dohody o pracovní činnosti čekají o něco lepší podmínky, než tomu bylo doposud. Pojďme se ale na zmíněné změny podívat pěkně zblízka.

 
V platnost vstupují daňové slevy při využití paušálu


Za minulý rok to nebylo možné, ale při podávání daňového přiznání za rok 2017 budou moci OSVČ využívající paušál uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastním příjmem do 68 tisíc korun a také daňové zvýhodnění na děti.

Horní hranice ročního příjmu pro takové slevy je 1 milion korun. Za rok 2017 se ještě OSVČ mohou rozhodnout slevu nevyužít a počítat si výdajový paušál z částky ročního příjmu až 2 miliony korun. Od roku 2018 již taková volba nebude možná.

 

Stoupá daňové zvýhodnění na děti u rodin s větším počtem dětí


Výše možného daňového zvýhodnění na děti za rok 2017 nyní roste. Částka na první ratolest sice zůstává stejná, a to 13 404 Kč, ale zvýhodnění na druhé dítě se o téměř dva a půl tisíce korun navyšuje na celkovou sumu 19 404 Kč, a výše této částky u třetího a dalšího dítěte narůstá ještě o něco více, na výslednou částku 24 204 Kč.

Toto daňové zvýhodnění si samozřejmě může uplatnit pouze jeden z rodičů.

 

Daňový bonus se dočká omezení


Nárok na daňový bonus od státu vzniká tehdy, pokud je výše daňového zvýhodnění vyšší, nežli vypočtená daň z příjmu. Podmínkou pro získání bonusu je, aby součet příjmů ze závislé činnosti, kapitálových příjmů, samostatné výdělečné činnosti a pronájmů za rok 2017 dosáhl alespoň 66 tisíc korun, což odpovídá šestinásobku minimální mzdy.

Za rok 2018 pak dojde k další změně, kdy se takzvané pasivní příjmy, tedy příjmy z kapitálového majetku a z nájmu přestanou do součtu příjmů pro výpočet daňového zvýhodnění započítávat.

 

Další zajímavé změny


Za splnění určitých podmínek
je od daně z příjmu fyzických osob nově osvobozen prodej nemovitosti.

Výhodnější podmínky budou od roku 2018 nastaveny také pro dohody o pracovní činnosti. Nepřesáhne-li měsíční příjem z takové činnosti 2 500 Kč, bude se na něj vztahovat pouze srážková daň. Podobně, jako je tomu nyní u dohody o provedení práce při příjmech nepřesahujících 10 000 Kč za měsíc. Takové příjmy pak poplatník nemusí uvádět v daňovém přiznání.

 

Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE

Tomawell s.r.o. © 2024

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení